ساسان کریمی

ساسان کریمی

سن سیز گچن گونلرینن سازیرام
بدون تو با روزهای در حال گذر می سازم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .