لالایی قشقایی با صدای سیما بینا

لالایی قشقایی با صدای سیما بینا

لالایی قشقایی با صدای سیما بینا

برگ هزار گل کوکب چراغ شبخواب‌تان، شبانه دمانتان رام و آرام و نیک فرجام…

بردمیدن مهتاب‌تان فرخ پی
دمانه های شبتان و ترانه های لبتان آرامینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.