مقام صمصام(در وصف مرحوم طهمورث خان کشکولی)

مقام صمصام(در وصف مرحوم طهمورث خان کشکولی)

روح الله گشتاسبی

بشنوید و دریافت کنید...

مقام صمصام(در وصف مرحوم طهمورث خان کشکولی)
  • مقام صمصام(در وصف مرحوم طهمورث خان کشکولی)
  • مقام صمصام(در وصف مرحوم طهمورث خان کشکولی)
  • روح الله گشتاسبی

  1. Avatar سروش گفت:

    درود بر آقای گشتاسبی.بهترین خواننده خوش صدای حال حاضر در ایل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.