آهنگ جدید قشقایی
آهنگ جدید قشقایی

محمد قرقانی

محمد قره قانی جوان خوش صدای ایل قشقایی متولد بیست و هشتم تیر ماه سال 1376 از طایفه عمله تیره قره قانی شماره رزرو مجالس :09338286864

post area