منم سَرگُذشتیم

منم سَرگُذشتیم

خواننده:آرمان کریمی

✔️کمانچه”محمد مهدی عشقی
✔️سه تار:نکیسا میرزایی
✔️ضبط:استودیو کارن
✔️طراح:مجید اطمینان