ابراهیم تاتلیسس

تاتلیسس آلبوملاره
Kara Kız (دختر مشکی (سیاه) (۱۹۶۸)
Beterin Beteri Var (از بد بدتر هم هست) (۱۹۶۹)
Yakma Beni Gel Güzelim (مرا نسوزان، زیبای من بیا) (۱۹۷۳)
Ayağında Kundura (کفش پاهایش) (۱۹۷۵)
Bir Yol Göster (راهی بنما) (۱۹۷۵)
Ben İnsan Değilmiyim (من انسان نیستم؟) (۱۹۷۵)
Sabuha (صبوحا) (۱۹۷۹)
Mutlu Ol Yeter (شاد باش همین کافیه) (۱۹۸۲)
Yalan (دروغ) (۱۹۸۳)
Mavi Mavi (آبی آبی) (۱۹۸۵)
Fosforlu Cevriyem (محیط پر زرق و برق من) (آلبوم زنده) (۱۹۸۸)
Gülüm Benim (گل من) (۱۹۸۹)
Kara Zindan (زندان سیاه) (۱۹۸۹)
Yaylalar (ییلاقات)

آخرین مطالب دسته بندی ابراهیم تاتلیسس