صالح شمشیری

صالح شمشیری شورباخورلو متولد ۷شهریور ۶۷ لیسانس عمران و کاردانی کامپیوتر نوازنده آکاردیون و شاگرد مستقیم فرهاد گرگین پور  ……..  شماره ارتباط با ایشان :۰۹۹۰۶۹۴۴۰۰۸

آخرین مطالب دسته بندی صالح شمشیری