تورکی-هنر-است
بهمن شهبازی مرجع دانلود آهنگ قشقایی سونای نازلی جیران آهنگ جدید قشقایی اصغر کریمی چهارده چریک شادروان شهین جهانگیری فرود و فرهاد حمید احمدی یونس احمدی افسانه جهانگیری گرگین پور هلی قشقایی دستمال بازی

بسیار خرسندیم که مارا همراهی می کنید . موسیقی ایل قشقایی اقیانوسی است عظیم و ما کاری بس دشوار و بی انتها در پیش رو داریم .

مخاطبان فهیم ما این سختی را میدانند و امیدواریم همانند همیشه با صبر همراه ما باشند و با نظرات و انتقادات سازنده خود مارا در این راه بی انتها یاری کنند .