پلن‌ها

با خرید اشتراک ضمن حمایت از ما و دسترسی به محتوای ویژه تبلیغات نیز حذف خواهد شد.

سطح قیمت  
پنل طلایی حالا ۷۰,۰۰۰ تومان and then ۵۰,۰۰۰ تومان every 3 ماه.
Membership expires after 3 ماه.
انتخاب
پنل VIP حالا ۱۲۰,۰۰۰ تومان and then ۱۰۰,۰۰۰ تومان every 12 ماه.
Membership expires after 12 ماه.
انتخاب
پنل نقره ای حالا ۳۵,۰۰۰ تومان and then ۲۵,۰۰۰ تومان per ماه.
Membership expires after 1 ماه.
انتخاب