۲. آیا نواختن سازها سخت است؟

۲. آیا نواختن سازها سخت است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت هیچ سازی در واقع سخت نیست و همه چیز به تمرینات روزانه ی شما بستگی دارد.

برچسب ها