بزم دوستانه دور همی

بزم دوستانه دور همی

مسلم کرمی کشکولی
ارسلان نادری
جاوید روشنی
۲۸ اسفندماه۹۸ فیروزآباد جایدشت
به همت علیرضا محمدی کشکولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.