امین آقایی

_ اویل دهه هشتاد، زمانی که دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی بودم تصمیم گرفتم که برای تحصیل در رشته موسیقی به کشور آلمان مهاجرت کنم، مدرک DSH زبان آلمانی از انستیتوی گوته دریافت نموده، اما باد باژگونِ زِ حُسنِ قِرانِ نیک بی سو وَزید و کشتیِ آمال در کرانه یِ موافق پهلو گرفت؛ جمهوریِ اوکراین. سال 1384 از کالِجِ یووروپسکی دیپلمِ علوم انسانی در گرایشِ موسیقی و دیپلم زبان روسی را اخذ نمودم. با اینکه هنوز دانشجوی کنسرواتوار نبودم اما با انگیزه و پشتکار زیاد، بیش از ده بار در بزرگترین صحنه های اکادمیِ چایکوفسکی به اجرا پرداختم. در فراخور این موفقیت ها شبکه یک رسمی اوکراین از اجراهای بنده در آن سال یک گزارش تهیه و پخش نمود.

آخرین مطالب دسته بندی امین آقایی