فهیمه بهرامیان
فهیمه بهرامیان

فهیمه بهرامیان

متاهل،دارای دوفرزند بهرامیان
دختر وپسر
طایفه شش بلوکی.تیره علمدارلو
متولد،1363/5/28
ساکن شیراز
مدرک تحصیلی،کاردانی کامپیوتر
عضوشورای عشایری،خواننده وهمخوان گروههای کنسرت قشقایی وفعال فرهنگی وهنری
محل تولد،شهرستان جهرم

آخرین مطالب دسته بندی فهیمه بهرامیان