پوریا پناهی

متولد ۱۰/۶ /۱۳۷۰ دانشجوی ارشد مهندسی برق قدرت شاغل در سازمان آتش نشانی  شیراز تخصص در سازهای سه تار و تار  مدیریت گروه لیلمان  ۰۹۱۷۹۱۳۴۶۳۸

آخرین مطالب دسته بندی پوریا پناهی