فرهاد چریک

خواننده خوش صدا با سبکی خاص که در تاریخ 30آذر ماه 71 در شهر گچساران به دنیا آمدند. شماره رزرو گروه باخ :09179433430

آخرین مطالب دسته بندی فرهاد چریک