آلمائینگ

آلمائینگ

علی چهرازی

شعر: عبداله پور کشکولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.