ساسان کریمی اجرا در جوار داوود خان حسن اقایی

ساسان کریمی اجرا در جوار داوود خان حسن اقایی

خواننده : ساسان کریمی

دکلمه : داودخانحسنآقایی

نوازنده :صمصامی

بشنوید و دریافت کنید...

ساسان کریمی اجرا در جوار داوود خان حسن اقایی
  • ساسان کریمی اجرا در جوار داوود خان حسن اقایی
  • داوود خان حسن اقایی
  • ساسان کریمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.