ساسان کریمی

ساسان کریمی

سن سیز گچن گونلرینن سازیرام
بدون تو با روزهای در حال گذر می سازم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.