گزل بی وفا اولما

گزل بی وفا اولما

✔️هم اکنون دانلود قطعه ی جدید
«گزل بی وفا اولما»با صدای «حمید احمدی»

🎤خواننده:حمید احمدی
✔️ گزل بی وفا اولما

✔️ تنظیم:داریوش فرزانه
✔️ شاعر : احمد کرمی

✔️ ویلن : آرش خادمی

مدیر پخش: کامران قربانی