شب شعر غدیر به زبان ترکی قشقایی در شیراز

در شب شعر غدیر، شاعران آیینی قشقایی، اشعار خود را در مورد غدیر و مولای متقیان امام علی (ع ) قرائت کردند .