ایچمیشم مست ومخمورام

زیبا احساسیعاشقانه

🔰از بچگی عاشق این سبڪ زنده یاد عموم علمداربودم – همیشه این سبڪ خوندن به یاد عموم از ته دلم میخونم تاجایی ڪه چشمام پرازاشڪ میشه ناگفته نماند خوندن زنده یاد علمدار واقعا آدم و میبرد به اعماق و دوست داشتی تاصبح فقط ایشون بخونن و تو گوش ڪنی-منڪه سیری ناپذیر بودم ازاین سبڪ خوندن و صدای دلنشین ایشون-به جرعت میتونم بگم یڪی از بهترین سبڪهای تاثیرگذار ایشون هست ڪه هرشنونده ای را محو خودش میڪنه و توفڪرفرومیبره😔

شب شعر غدیر به زبان ترکی قشقایی در شیراز

در شب شعر غدیر، شاعران آیینی قشقایی، اشعار خود را در مورد غدیر و مولای متقیان امام علی (ع ) قرائت کردند .